H2L GROUP - CHUYÊN GIA CÔNG BỒN BỂ COMPOSITE

H2L GROUP , GIA CONG BON BE COMPOSITE , SAN XUAT BON COMPOSITE

Ứng dụng chính của quy trình Filament Winding thường là các sản phẩm chịu lực hình trụ đứng như : bồn chứa , gậy đánh golf , cột điện ......

CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT NHỰA COMPOSITE - FRP